رفتن به مطلب

حکم ازدواج بدون اجازه همسر اول


ŦŁФШ  ΞTłHШ

ارسال های توصیه شده

حکم ازدواج بدون اجازه همسر اول

     لازم به ذکر است اسلام، داشتن چهار همسر دائمی را به طور هم زمان برای مرد با رعایت عدالت و شرایط جایز می داند اما قوانین فعلی کشور بر اساس مصالح و به درخواست نمایندگان مردم در مجلس محدودیتهایی را اعمال کرده و مردها نیز در عقدنامه رسمی همسر اول، این قانون را قبول می کنند!!. در هر حال رسالت سایت هدانا طرح مباحث شرعی است و اشاره به قوانین موجود برای آشنایی بیشتر مخاطبان است نه چیزی بیش از آن!.

اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر

س. در سند ازدواج، شوهر تعهد می کند بدون اذن همسر ازدواج نکند. آیا مبادرت به ازدواج بدون اذن همسر شرعا حرام است؟ آیا ازدواج موقت بدون اذن جایز است؟

ج. اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری آن را شرط کرده باشند، باید به شرط عمل کند و بدون اذن همسر، ازدواج دائم یا موقت جایز نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سلب حق ازدواج مجدد زوج در عقد نامه توسط زوجه

پرسش : آیا زن میتواند در شرایط ضمن عقد خود حق ازدواج مجدد را از همسرش سلب نماید؟

پاسخ : این کار جایز نیست ولی می تواند وکالت طلاق خودش در صورت ازدواج مجدد را بگیرد و مردان هم باید در اینگونه موارد رعایت حال همسران خود را بکنند.

شرط عدم ازدواج مجدد

پرسش : نظر حضرتعالی در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چیست؟

پاسخ : این شرط از نظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می کند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.
انصراف شرط عدم ازدواج مجدد زوج به عقد دائم

پرسش : با توجّه به این که در قانون مدنى، نکاح اعمّ از دائم و منقطع مى باشد، در صورتى که زوج شروط مندرج در عقد نامه را پذیرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم یا منقطع) نماید، آیا زوجه مى تواند تقاضاى طلاق کند؟ آیا همسر دیگر، شامل نکاح موقّت هم مى شود؟ آیا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مى تواند حکم فسخ نکاح را صادر نماید؟

پاسخ : شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت کوتاه مدّت نمى شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلا چند سال باشد، زن (طبق شرایط عقد نامه) وکیل در طلاق خواهد بود.

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: زنی با مردی ازدواج می کند و در ضمن عقد، شرط می گذارد که مرد حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت. آیا این شرط مشروع و لازم الاجرا است؟

پاسخ: چنانچه شرط شود که ازدواج مجدد نکند بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حضرت آيت الله بهجتحضرت آيت الله بهجت

شرط عدم ازدواج مجدّد

95. از جمله‏ ى شروط ضمن عقد نكاح اينجانب، عدم ازدواج دوّم مى ‏باشد. چنان‏چه با داشتن همسر دايم به دليل عسر و حرج ايجاد شده توسّط زوجه، اقدام به ازدواج موقّت نمايم، آيا از نظر شرعى ازدواج مذكور [ازدواج موقّت] باعث فراهم نمودن موجبات طلاق از ناحيه‏ ى زوجه ‏ى دايم مى ‏گردد؟

ج. خير و ازدواج مذكور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده كه در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وكيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى ‏كند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‏ اى كم باشد كه به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد كه ممكن است مشمول شرط نباشد.

96. با توجه به اين كه امروزه يكى از شرايطى كه در عقد نكاح گذارده مى ‏شود «عدم ازدواج مجدد زوج» مى ‏باشد و اين نكته كه بيان مى ‏شود «اين شرط صحيح نيست». آيا اين موضوع باعث سستى زوج نسبت به تعهدهايى كه در قبال زوجه دارد و تشويق او به ازدواج مجدد، نمى ‏شود؟

ج. مرد شرعا حق دارد تا چهار زن دايم داشته باشد، پس اگر اين شرط به معناى سلب حق است صحيح نيست و انحاى ديگرى از شرط فعل يا شرط نتيجه ممكن است، كه صحيح است.

97. مردى ضمن عقد شرط كرده بود كه ازدواج مجدد ننمايد، آيا در صورت تخلف و تجديد فراش، زن حق فسخ عقد را دارد يا مرد فقط عمل حرامى مرتكب شده است؟

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نكاح خيارآور نيست، هر چند الزام‏ آور هست.

شرط اختيار طلاق در صورت ازدواج مجدّد

865. اگر زنى شرط كرده باشد در صورتى كه شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد، آيا در صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار كند، باز هم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟

ج. اگر آن شرط در صورت عدم ناسازگارى زن بوده، در اين جا در طلاق وكالت ندارد.

قانون و مجازات ازدواج دائم مجدد

    معرفي قوانين و مقررات مربوط به خانواده/ حبس تا يك سال، مجازات مردي كه بدون اجازه ازدواج  دائم مجدد كند!

مرد نمي‌تواند[از جهت قانونی] با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر اينكه با اجازه دادگاه باشد و دادن اين مجوز از سوي دادگاه در صورت وجود شرايطي است. چنانچه همسر اول مرد رضايت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد يا از ايفاي وظايف زناشويي خودداري كند و زندگي خانوادگي را ترك كند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را مي‌دهد. مرد براي تجديد فراش بايد دادخواستي به طرفيت همسر اول خود تنظيم و در آن خطاب به دادگاه دلايل و علل تقاضاي خود را بيان كند. دادگاه نيز با تعيين وقت رسيدگي يك نسخه از دادخواست را براي همسر اول ارسال مي‌كند تا به آن پاسخ دهد يا براي جلسه دادگاه خود را آماده كند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروري و تحقيق از زن اول و پس از احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت بين همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد مي‌دهد و چنانچه مرد شرايط و اوضاع مالي مساعدي نداشته باشد و زن نيز حاضر به تمكين و ايفاي وظايف زناشويي باشد با درخواست او مخالفت خواهد كرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد كند و از طرفي آن را به ثبت نرساند، به دليل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب مي‌شود و به حبس تا يكسال محكوم خواهد شد.

براي ازدواج موقت، مرد زن‌دار نيازي به اجازه دادگاه ندارد زيرا قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دايم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي كه در ازدواج موقت نفقه‌اي بر عهده مرد نيست.

چنانچه مردي زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعي، خلع و مبارات باشد كه زوج و زوجه در ايام عده حق رجوع دارند و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج محسوب مي‌شود، مرد براي ازدواج مجدد نياز به كسب اجازه از سوي دادگاه دارد اما در صورتي كه طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتياجي به كسب اجازه دادگاه نيست. چنانچه مردي با اجازه از دادگاه زن ديگري بگيرد ولي ازدواج دوم به دليل مرگ يا جدايي همسر پايان يابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج كند مجدداً بايد از دادگاه اجازه بگيرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...